Tilbake til startsiden

Bærum Sparebank

I 1878 ble Bærum Sparebank etablert i Brambanigården i Sandvika, etter initiativ fra Bærum Sogneselskap. Bærum Sparebank var den største sparebanken i Bærum.

Banken, som holdt åpent hver lørdag, hadde liten fremgang og ble flyttet til Kristiania i 1897.
6. mai 1911 kom deler av banken tilbake til Sandvika igjen i form av en filial for innskuddsvirksomhet i underetasjen i Aamodtgården. Sparebankens virksomhet vokste gradvis i omfang, og i 1935 ble filialen flyttet over til Budstikkagården. Bærum Sparebank åpnet filial i Jarhuset i 1934, og drev i Jernbanegården på Høvik i perioden 1937–1947. I 1959 åpnet banken også en filial i Haslumhuset.

Fra 1964 ble det ført forhandlinger om fusjon mellom Bærum Sparebank og Stabekk Sparebank, uten at dette førte frem. I 1969 fusjonerte Stabekk Sparebank i stedet med Oslo Sparebank, som i mange år hadde filial på Stabekk. I 1970 slo Oslo Sparebank og Aker Sparebank seg sammen, og Bærum Sparebank innledet nye forhandlinger. I 1972 gikk Bærum Sparebank inn som en avdeling av den nye storbanken som i 1978 tok navnet Sparebanken Oslo Akershus, en av forløperne til DnB NOR. Fra 1972 lå den sammenslåtte Bærum Sparebank i Sparbankgården på Stabekk.

Bærum Sparebank åpnet filial i daværende KI-senteret på Rykkinn i 1971, og i 1973 åpnet den sammensluttede banken en filial i det nye forretningssenteret på Hosle. Sandvika-kontoret flyttet til nye lokaler i Trygdegården i 1975, og i 1981 kjøpte banken Budstikkagården. Filialene i Jarhuset og i Haslumhuset ble nedlagt på slutten av 1980-tallet, mens Hoslefilialen ble nedlagt i midt på
1990-tallet.

Kilde:

Lokalhistoriewiki