Tilbake til startsiden

Tjernsrud stasjon

 

 

Se også detaljkart

Utbyggingen i Tjernsrudområdet startet i 1923, og trikken var helt nødvendig for å frakte beboere til hovedstaden.

Tjernsrud stasjon på Bærumsbanen ble opprettet 1924. Den ble senere utstyrt med kioskbygning og venterom tegnet av Jan Bernhard Greve ved Kristiania Elektriske Sporvei.

Navnet fikk stasjonen etter husmannsplassen Tjernsrud.

I forbindelse med oppgradering av banen ble Stasjonene Tjernsrud og Ringstabekk slått sammen til ny Ringstabekk stasjon. Stasjonene på banen måtte ligge på rette strekninger på grunn av krav til sikkerhet. I kurver er det dårligere oversikt. At stasjonen lå i en kurve, ville også gjort det vanskelig å lage perronger til lange tog.

Bygningene på den gamle stasjonen ble revet for mange år siden.


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Tangen, Ragnhild. (2018). Tjernsrud stasjon; Utradert, men ikke glemt. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 58

Budstikka 17. desember 2007

 

 

 

 

Tjernsrud stasjon 1929. Sett fra nordvest. Stasjonsbygningen var av liknende type som andre stasjonsbygninger langs banen. Bak ser vi Tjernsrud kolonial- og kjøttforretning. Kilde: Bærum bibliotek
Tjernsrud stasjon lå bak muren til venstre. Bilde er tatt fra sydøst, fra Jarveien.
Foto: Knut Erik Skarning