Tilbake til startsiden

Rugland (Rauland)

 

Se også detaljkart

Gården ble tidlig ryddet. Den hadde fin beliggenhet på høyden mot Lysakerelven. Der var det god jord som egnet seg spesielt godt til rugdyrking.

Rugland lå øde etter svartedauden (1350). Gården ble senere ikke et selvstendig bruk, men et bruk under gården Nedre Voll. Gården ble frasolgt Nedre Voll i 1835.

I 1661 var Rugland krongods og ble pantsatt til Morten Lauritsen og til Christiania skole.

På kart fra 1850 er plassen avmerket med våningshus og uthus.

Gården er nå borte.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)