Tilbake til startsiden

Myrvang og Tjernsrud hønseri

 

 

Se også detaljkart

Adressen til det nye huset vi ser på stedet i dag er Jarmyrveien 55. (Gårdsnr. 20, Bruksnr. 169)

Myrvang var et småbruk nordøst for Tjernsrudtjernet. Eiendommen ble skilt ut fra Grav.

Ragnvald Zeiffert kjøpte stedet i 1930 og dyrket opp 5  dekar (mål). Han bygget våningshus og anla et stort hønseri, Tjernsrud hønseri. Bygningen ble etter hvert ombygget til trevarefabrikk og senere til bolig.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

 

Myrvang lå der det hvite huset med flaggstang foran ligger.
Sett fra syd fra Jarmyrveien. Bildet er tatt 2019. Foto: Knut Erik Skarning