Tilbake til startsiden

Hasselbråtan

 

Se også detaljkart

Adressen er Vollsveien 66. (Gårdsnr. 38, Bruksnr. 959)

Hasselbråtan har i dag et bolighus fra 1929. Huset er tegnet og oppført i nyklassisk stil av Andreas Kjølstad. Kjølstad skal ha vært med å stifte Det norske myrselskap.

Opprinnelig omfattet eiendommen også Jarmyra og Myra Gartneri, som lå ved den nordøstre enden av Jarmyra. Hasselbråtan er regulert til bevaring.

Mer om Det norske myrselskap
Det norske myrselskap ble stiftet i 1902 og hadde som formål "tilgodegjørelse av landets myrer".
Myrene var en viktig ressurs, både til oppdyrking og andre formål.
Arbeidsoppgavene til Det norske myrselskap har endret seg gjennom tidene. De første 30 årene sto produksjon av brenntorv og torvstrø, samt myrdyrking i fokus. Senere dreide arbeidet seg mer om jordvern og registrering av landskapstyper, og i perioden 1952–1972 var det stor aktivitet i forbindelse med fôrproduksjon og fellesbeiter.

 
Kilder:

Bærumskart

Wikipedia

Plakett på huset

Budstikka 7. desember 2009

 

 

 

 

Hasselbråtan 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Jarmyra 1937. Vi ser Hasselbråtan til høyre. Sett fra syd. Kilde: Digitaltmuseum