Tilbake til startsiden

Funnsted 2. Steinhakke

 

 

Se også detaljkart

Funnet er en steinhakke fra steinalderen (10 000 fvt.−1700 fvt.)

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

 
Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk