Tilbake til startsiden

Funnsted 1. Steinklubbe

 

 

Se også detaljkart

Funnet er en klubbe av mørk grå stein fra steinalderen (10 000 fvt.−1700 fvt.). Den ble funnet ved siden av en gammel skogsvei i sandgrunn ca. 0,5 meter nede i bakken. Funnstedet ligger på en terrasse ut mot Jarmyra. Funnet ble gjort av Anders Johansen i 1949.

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

 
Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk