Bråten

 

Se også detaljkart

Adressen til huset som ligger på stedet i dag er Gamle Gravs vei 9. (Gårdsnr. 20, Bruksnr. 206)

Bråten var en husmannsplass under Grav.

Plassen er avmerket på kart fra 1882.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

 
Kilder:

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Bærumskart

 

 

 

 

 

Her lå tidligere husmannsplassen Bråten. Huset vi ser på bildet er nytt. Sett fra
Tilbake til startsiden
øst. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning