Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Øst for Jar stasjon finner vi Wilses vei. Den er oppkalt etter fotografen Anders Beer Wilse. Tidligere, frem til Wilses død i 1949, het veien Svingen.

Wilse bodde i Svingen fra 1931 til 1949. Huset han bodde i, har i dag adressen
Wilses vei 15A.
(Gårdsnr. 38, Bruksnr. 305)

Wilse var født i Flekkefjord, han var i flere år jernbaneingeniør i USA og fra 1897 til 1900 fotograf i Seattle. Fra år 1900 etablerte han seg som fotograf med atelier i Kristiania. Han ble en av Norges mest kjente fotografer med natur og landskapsfotografering som spesialitet. Hans hjertebarn var Lysakerelven, der han engasjerte seg i å få etablert et attraktivt friluftsområde.

I boken Lysakerelva står følgende:
"Man kan ikke tale om Lysakerelven uten å nevne fotograf Anders Beer Wilses navn. Denne naturelsker var rent forhekset av elvens ville skjønnhet. Med Løvenskiolds tillatelse tok han initiativet til å opparbeide en naturpark her. Han ville at både unge og gamle skulle få glede av elven. Under hans ledelse, og ved hjelp av dugnadsarbeide fra vellets (Voll vels) medlemmer, ble det opparbeidet en god sti fra Bærumsveien og opp til Sannbunnen. Denne sti har vellet senere ført videre til Mølledammen."

Wilse etterlot seg en samling på 200 000 negativer. Han utga også en rekke fotografiske bøker.

Det samlede Wilsearkivet inneholder et variert fotografisk materiale fordelt på flere store nasjonale institusjoner: Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Norsk Maritimt Museum.

En del av bildene kan man se på følgende nettsteder:

digitaltmuseum.no

nb.no

tekniskmuseum.no


Kilde:

Kluge, Rolf. (1964) Voll vel 1914−1964

 

 

 

 

Ovenfor: Huset i Wilses vei der Anders Beer Wilse bodde.
Foto: Knut Erik Skarning 2021

Til høyre:
Anders Beer Wilse
.
Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden
Anders Beer Wilse og Wilses vei