Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen er Forneburingen 1. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 2570)

Nordmennene bygget den sirkelformede bygningen i 1939. Huset er karakteristisk for denne tidsepoken. Tyskerne bygget på den, og de utvidet også kjelleren og restaurantdelen slik den fremstår i dag.

Kjelleren som tyskerne bygget, er konstruert som en bunker. Den er tilknyttet den opprinnelige kjelleren med en gang. De små vinduene i grunnmuren er skyteskår, antagelig for maskingevær. ”bunkerkjelleren” har vegger opptil en meter tykke, og taket har ekstra sterke bæresøyler. Det er tilgang til ”bunkerkjelleren” fra fire innganger:
1. Innvendig trappenedgang
2. En jerndør fra utsiden, med skligang rett ned i bunkeren (se bilde)
3. Nedgang utenfra, i dag markert som inngang A (se bilde)
4. Det er også spor etter en trappenedgang som nå er tettet med planker. Her er trappen fjernet.

Odonata Café Galleri Catering ble etablert i den gamle runde bygningen (rotunden) ved kontrolltårnet i 2006. Den ble et populært samlingssted for alle typer arrangementer.


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

  

 

 

I 1939, da flyplassen ble åpnet, så huset slik ut, Det var den eneste bygningen ved flyplassen som var helt ferdig. Den fungerte som ekspedisjon (terminalbygning), kontorbygning og restaurant. Kilde: Nasjonalbiblioteket
Bunker under Cafe Caravelle (tidligere Odonata)
Cafe Caravelle 2023. Sett fra syd. Vi ser det tidligere kontrolltårnet til høyre. Under kafeen ligger en bunker fra andre vedenskrig. Foto: Knut Erik Skarning
Over: Bak disse dørene ligger sklinedganger til bunkeren (se også til høyre på øverste bilde).

Til høyre: Skliegang sett fra innsiden.

Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Til venstre: Nedgang til bunkeren.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Til høyre: Ett av tre skyteskår.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Bunkeren ble i 2022 brukt som lager for kafeen. Skyteskårene og bunkerkonstruksjonen er tydelige.. Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune