Tilbake til startsiden

Fjellbunker ved Scandic Fornebu

 

Se også detaljkart

Inne i fjellet/skrenten vi ser foran Scandic Fornebu ligger en bunker med to åpninger. I dag er bakkenivået hevet og åpningene er ikke lenger synlige, men en av ventilene til bunkeranlegget kan man fortsatt se.

Bunkeren ble laget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945), men ble i etterkrigstiden benyttet av Heimevernet (HV). Dag Sørlie som var kaptein i HV har fortalt at denne bunkeren hadde flere ganger og lagringsrom som HV benyttet frem til omkring 1996. I sine memoarer skriver major Andreas Hauge at bunkeren hadde to plan og var relativt stor. Dette bekreftes av tidligere snarøyabeboere som snek seg inn i bunkeren på 1950 og 1960-tallet.

Bunkeren har antagelig vært knyttet til en større bunker som lå der Scandic Fornebu ligger i dag. Denne delen forsvant trolig på 1960-tallet eller 1970-tallet da store deler av kollen ble sprengt bort for å anlegge parkeringsplass for Terminalbygningen.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

Pilene viser hvor bunkerens åpninger lå. Åpningene er ikke synlige lenger. Bildet er fra 1980-tallet. Den røde ringen viser hvor “Lasarettet”, eller feltsykehuset til tyskerne lå. I dag ligger Scandic Fornebu rett bak bunkeren. Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune. (Nasjonalbiblioteket)
Lufteventil fra bunkeren er fremdeles synlig ved fjellveggen vi ser bak barnehagen på det øverste bildet.
Foto: Knut Erik Skarning
2023
Blå strek viser hvor bunkeren (en del av den?) ligger. Kilde: Kulturminnesøk
Tegning av bunkeren hentet fra Erling Volds arkiver. Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Scandic Fornebu
Bunkeren var en tunnel inne i fjellet/skrenten som vi ser bak barnehagen. Bygningen vi ser er Scandic Fornebu. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning 2023
Lufteventil kan man se her
Ventil ble funnet her