Se også detaljkart

I området nordøst for Lilløyplassen er det flere skytterstillinger i terrenget.

Man antar at de skytterstillingene man fremdeles finner i landskapet er laget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945), men de er utbedret av Forsvaret i etterkrigstiden, som en del av opprustningen av nærforsvaret av Fornebu.

I området der Lilløya gravlund ligger, lå det en kolle der tyskerne anla en skytterstilling. Her var det også en liten bunker/et dekningsrom. Disse anleggene er nå borte.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilde:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

 


 

 

  

 

 

Forsvarsanlegg ved Lilløyplassen
Bilde 1. Skytterstilling/dekningsgrop. Foto: Knut Erik Skarning 2023
Gropenes plassering. Kilde: kart.1881.no
Skytterstilling/dekningsgrop. Bilde 1
Skytterstilling/dekningsgrop. Bilde 2
Lilløyplassen
Bilde 2. Skytterstilling/dekningsgrop. Foto: Knut Erik Skarning 2023

 

 

Tilbake til startsiden