Tilbake til startsiden

Terneskjær naturreservat

Terneskjær naturreservat ble opprettet i 1978 og dekker et areal på ca. 13 dekar (mål) nordøst for Gåsøya. Reservatet omfatter øya Terneskjær og de tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av ca. 50 meter fra land. Det grenser i vest til Mellemskjær naturreservat. Det er ilandstigningsforbud i perioden 15. april−15. juli.

Formålet med fredningen av Terneskjær er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Skjæret var tidligere en viktig hekkekoloni for hettemåke. Tellinger fra 2005 viste at hettemåkene var borte og at det i hovedsak var sildemåker som benyttet skjæret.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Terneskjær naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk