Tilbake til startsiden

Strøm

 

 

Se også detaljkart

Strøm var opprinnelig en husmannsplass under Snarøen
Strøm ble senere drevet som eget gårdsbruk som omfattet hele Snarøytangen, senere kalt Strømstangen. Strømstangen har navn etter Johan Fredrik Strøm fra Asker som i 1844 kjøpte denne delen av Snarøya og eide Strøm.

Både Johan Fredrik Strøm og hans etterkommere har drevet som vadfiskere med rett til vadplass i Kongshavnbukta. Ordet vad kommer av å vasse. Man la ut et garn fra land, og dro garnet innover, mens man pisket med tau som var festet i garnet for å skremme fisken inn i garnet (se bilde).

I skogen på eiendommen satte Johan Fredrik Strøm opp en kjeglebane og fikk bevilling til ølskjenking for bevertningsstedet Valhall som var mye besøkt av arbeiderne på Snarøen Bruk.

På Strøm ble det bygget en stor toetasjes hovedbygning som nå er borte. Rundt 1900 ble Strømstangen solgt til tomteoppkjøperne skipsreder Gotaas og major Sverre. Både flere kjente forretningsmenn og andre kjøpte utover på 1900-tallet større eiendommer her som sommersteder. Sommerstedene ble senere omgjort til helårsboliger.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

 

 

 

 

 

Strøm. Bildet er tatt en gang mellom 1920 og 1940. Bærum bibliotek

Strøm gård. Tid ukjent. Det er uklart om denne bygningen sto på gården et annet sted enn bygningen på bildet ovenfor.
Kilde:
Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

 

 

 

 

 

Vadfiskere 1890−1910 (se teksten nedenfor). Ukjent sted. Kilde: digitaltmuseum.no