Tilbake til startsiden

Snarøya skole og Fornebu og Snarøya skolekorps

 

 

Se også detaljkart

Snarøya Skole har nå adresse Snarøyveien 90. (Gårdsnr. 44, Bruksnr. 265)

Det var lenge omgangsskole på Snarøya. I 1866 ble det lovfestet at skolen skulle være fast, og brukseieren ved Snarøen Bruk ble pålagt å opprette skole. Bruksskolen startet i 1869 og tok imot omkring 12 barn fra Snarøya. Denne skolen, som lå ved Bergvang, ble etter hvert i dårlig forfatning, og Bærum kommune kjøpte Folkets Hus i 1908 til ny skolebygning. I en periode ble også Sanitetsforeningens hus og andre lokaler benyttet som ekstra klasserom.

Etter at Snarøen Bruk ble nedlagt i 1906, sank elevtallet ved skolen. I 1939 ble det besluttet å nedlegge Snarøya skole, til store protester fra lokalbefolkningen. De pekte på at det var utparsellert mange tomter til nye bolighus i området, og flyplassen var under utvikling. Etter nedleggelsen ble elevene henvist til Lysaker skole. Men allerede høsten 1941 ble undervisningen ved Snarøya skole gjenopptatt. I mellomtiden hadde både Lysaker og Snarøya skole vært mer eller mindre okkupert av tyskerne, og de største barna hadde måttet gå helt til Jar skole. De minste ble undervist i private hjem.

Etter hvert ble sommerhusene på Snarøya til faste boliger, og elevtallet økte. Bærum kommune besluttet å bygge ny skole. Det ble en omflakkende tilværelse for skolebarna på Snarøya før endelig vedtak ble fattet om å legge en skole på tomten der vi finner den i dag. I januar 1957 stod skolen ferdig, med moderne fasiliteter som sløydsal og skolekjøkken. I et større rom, som senere ble brukt som SFO-base, var det gymnastikksal, men dusj var det i begynnelsen ikke snakk om. I oktober 1960 hadde skolen 270 elever og 13 lærere. (SFO står for skolefritidsordningen)

Først i 1975 kunne skolen tilby en bedre gymnastikksal og tilbygg med rom for førskolebarn og mindre barnehagebarn på Snarøya. Arkitekt Harriet Elanen laget et ukonvensjonelt tilbygg til barnehagen og valgte de spesielle fargene som var i gymsalen. I 1998 ble den nye fløyen med spesialrom føyet til skolekomplekset.

I skoleåret 2021/2022 var det 344 elever på skolen.

Da skolen starte opp i 1957, forærte komponisten og pianisten Tore Sinding en skulptur av en bueskytter til skolen. Se bilde ovenfor. Sinding hadde selv barn som gikk på skolen. Det ble samlet inn midler slik at man kunne støpe skulpturen i bronse. Skulpturen ble først plassert i skolens hall, men har senere stått flere steder. Noen ødela en arm og buen på skulpturen, og man måtte samle inn penger for å reparere skadene. Skulpturen har nå fått en fremtredende plass og er det første man ser når man kommer til skolen.

Fornebu og Snarøya skolekorps, tidligere Snarøya Skoles Musikkorps
Korpsets historie er grundig beskrevet på korpset hjemmeside.

Det første hornorkester på Snarøya, ble startet så tidlig som i 1870. Det var en såkalt dobbeltsekstett, som hadde tilknytning til Snarøen Bruk. Korpset var i virksomhet til bruket ble nedlagt.

Det første skolekorpset ble startet 1924. Fanejunker Håkon Larsen svingte taktstokken over 13 ivrige Snarøygutter gjennom hele høsten og vinteren, og første opptreden var på fjorden med "Vassholmskøyta" for å ta imot Roald Amundsen. Og så − 17. mai! Med hvite båtluer, hvite matrosbluser og blå bukser i spissen for barnetoget − et stort øyeblikk for alle medvirkende.
I årene som fulgte, var korpset et fast innslag ved svært mange begivenheter på Snarøya, men problemer med rekruttering gjorde at korpset ble avviklet i 1933. Instrumenter og kassebeholdning ble overdratt til skolen i påvente av at noen skulle starte et nytt korps på Snarøya.

Det nåværende korpset ble startet høsten 1949 med Finn Karlsen som dirigent. Da kom også jentene med. Korpset viste seg å være levedyktig. Det har blitt mange turer til inn og utland, og Støtteforeningen har bidratt med midler til uniformer og instrumenter. Loppemarkedene høst og vår har brakt penger til korpskassen, slik at gode instruktører kunne engasjeres.
Ronny Evensen var en trofast dirigent en lang periode.

Et dixieband ble dannet med tanke på dem som vokste fra skolekorpset. Der kunne de fortsette å spille sammen til glede for både seg selv og andre. Bærum kommunale musikkskole har undervisning for enkeltelever på skolen. Den støtter korpset med instrumentalundervisning.

Skolen har stor glede av musikkinnslagene fra korpset både i undervisningen og på møter.

I 2020 endret korpset navn fra Snarøya Skoles Musikkorps til Fornebu og Snarøya skolekorps for å få frem at barna i korpset kommer fra både Storøya og Snarøya.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Wikipedia

Snarøya skole

Snarøya skole 1970−2000

Snarøya skole 1869−1969

Snarøya skole 1869−1954

Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter. (2011). Flere minner fra Snarøen

Fornebu og Snarøya skolekorps

Bærum bibliotek

 

 

 

 

Over: Snarøya skole 1958.
Bærum bibliotekTil venstre ser vi jenter i skolekorpset.
Kilde: Snarøya skole 1970−2000
Gamle Snarøya skole på Bergvang 1930. Kilde: Bærum bibliotek

Ovenfor: Snarøya skole 2018. Sett fra øst.
Til høyre: Bueskytteren.
Se teksten nedenfor.
Foto: Knut Erik Skarning

Bibliotek og spesialrom 2018. Foto: Knut Erik Skarning