Tilbake til startsiden

Snarøya postkontor

 

 

Det Norske Postvesen ble stifte i 1647, men det skulle vare lenge før Snarøya fikk sitt eget postkontor. Ved folketellingen i 1801 bodde det bare 24 mennesker på Snarøya.

Snarøen Bruk, som ble etablert i 1867, hadde behov for å få post frem til Snarøya. En søknad om å få postkontor på stedet ble avvist, og det ble i stedet skipperne på de to slepebåtene "Grim" og "Victoria" som fraktet posten fra Kristiania til det lille postkontoret som bruket fikk innrettet i sin kontorbygning. Der kunne Snarøyboerne selv hente posten sin.

Først i 1908 ble Snarøya postkontor opprettet.
Charlotte Pehrsen gikk hver dag, i all slags vær, til Lysaker postkontor for å hente og levere post. Hun brukte en liten vogn med kasse på om sommeren og kjelke om vinteren.

Postkontoret har hatt flere adresser, blant annet Sanitetsforeningens hus. I en periode ble også posten levert ut i Folkets hus.

I 2001 ble postkontoret erstattet av Post i butikk hos Meny Snarøya, SPAR Snarøya,  i Snarøyveien 139.


Kilde:

Flere minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya : Fornebu og omliggende øyer. Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter