Snarøens folkebogsamling (utlånsstasjon)

Se også detaljkart

1. juli 1913 ble Snarøen folkebogsamling opprettet. På Snarøya hadde det vært boksamling i tilknytning til Snarøens Bruk, i hvert fall siden 1880-tallet, kanskje før. Snarøen folkebogsamling fikk først plass i Folkets Hus. Folkets Hus ble kjøpt av kommunen i 1908 til ny skolebygning. Boksamlingen var først i et klasseværelse, men ble siden forvist til et uthus. Høsten 1962 fikk boksamlingen et meget bra lokale i den gamle bruksskolen, Bergvang, like ved
Snarøya kirke. Men allerede i 1966 måtte biblioteket flytte ut igjen, og fikk et tilfluktsrom på Snarøya skole. Boksamlingen (utlånsstasjonen) ble nedlagt 15. desember 1988.

Kilde

Bærum bibliotek

 

 

 

 

Slik så Folkets Hus ut opprinnelig (1904). Her lå Snarøen folkebogsamling.
Kilde: Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter. (2011). Flere minner fra Snarøen
Tilbake til startsiden