Tilbake til startsiden

Ommen husmannsplass

Se også detaljkart


Ommen var en husmannsplass under Oust. Navnet Ommen viser til kalkovner som lå her.

I 1791 står det skrevet at plassen var uten brukbare hus. Få år senere ble den bebygget på nytt, og en rekke husmenn bodde her.

Ommen lå rett syd for bryggen der båtene Rigmor og Rigfar legger til når de besøker øya.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

Bærumskart

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

 

Det ligger tydelige rester, tydeligere enn bildet viser, etter en grunnmur på dette
området
. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning