Tilbake til startsiden

Lortbukta og Grøndalen

 

Se også detaljkart

Lortbukta
Lortbukta er en bukt på sydsiden av Snarøya, innenfor skjærene Møkkalassene.

Bukta har fått sitt navn på grunn av at rekved og annet søppel drev inn og samlet seg opp i denne grunne bukta. Fiskerne kalte bukta for Lorthavna, og plassen innenfor ble kalt Lorta.

Veien ned til Lortbukta var i 2023 stengt med en stor port. Det går en sti ned til bukta som kan benyttes etter å ha åpnet en liten port ved siden av den store.

Grøndalen
Adressen er Grøndalen 2. (Gårdsnr. 43, Bruksnr. 27)

Grøndalen var en husmannsplass under Snarøen gård.
Lars Mauritzen fikk brukerrett her i 1778.
Det laftete huset som står der i dag, skal være våningshuset på husmannsplassen og er fra
1770-tallet. Huset er Snarøyas eldste bolig og har høy verneverdi.
Tilbygget i bindingsverk skal ha blitt oppført i 1921.

Eiendommen har vært benyttet som bosted for fiskere i mange slektsledd. Den siste som bodde i boligen, var Hans Petter Olsen. Han var den siste yrkesfiskeren på Snarøya. Olsen ble født i 1924, og var fjerde generasjon fisker på husmannsplassen.
I 1990 intervjuet Budstikka Hans Petter Olsen. Her kan vi lese om en fisker som dro ut klokken to om natten for å ta pir ut av garnene og levere til Oslo Fiskehaller klokken fem. Han holdt seg langt unna "lystbåtflåten" på dagtid.

Investor og eventyrer Ivar Tollefsen kjøpte i 2010 Grøndalen 2 for 19 millioner.
Han var fortsatt eier av stedet i 2023.

Snarøen vel har en billedserie fra Grøndalen.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Budstikka 29. mai 2010

Budstikka 20. juli 19s90

 

 

 

 

Grøndalen 1982. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Grøndalen 1970. Kilde: Bærum bibliotek
Midt i bildet ser vi Lortbukta, og oppe i høyre hjørne ser vi Grøndalen. Møkkalassene er holmene nederst i bildet. Kilde: kart.1881
Lortbukta 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning