Tilbake til startsiden

Skytterstilling på Pelvikodden

Se også detaljkart

Under andre verdenskrig (1940−1945) bygget tyskerne et forsvarsanlegg på Pelvikodden.

Her finner vi fundament i betong for en luftvernskanon. Åpningen til skytterstillingen, som er fra
1,5−3 meter dyp, er tildekket med store jernbanesviller og stålplater. Her skjuler det seg også et overbygget bunkerrom, delvis sprengt inn i fjellet og delvis bygget i stein og betong.

Dette er en av de større og dypeste kanonstillingene etter tyskerne, som fremdeles eksisterer.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

Bærumskart

 

 

 

 

 

Skytterstillingen lå på toppen av den lille kollen midt i bildet, ute på Pelvikodden.
Foto: Knut Erik Skarning
Dette er det som sto igjen av skytterstillingen i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning