Tilbake til startsiden

Kjeholmen naturreservat 

 

Kjeholmen naturreservat ble opprettet i 2008. Det utgjør i alt 58 dekar (mål) landareal på den midtre, ubebygde delen av Kjeholmen som ligger mellom Ostøya og Langodden på Snarøya.

Formålet er å bevare et tilnærmet urørt og særpreget kalkfuruskogsområde og flere representative kalkenger. Området er egenartet og artsrikt, med forekomster av sjeldne arter. Totalt er det registrert 226 karplanter på øya. Området har også stor pedagogisk verdi.


Kilde:

Lokalhistoriewiki 

 

 

Kjeholmen naturreservat. Kilde: Bærumskart