Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

På bildene ovenfor ser vi det området som ofte kalles Gamle Fornebu, og som lå på den nordre delen av Fornebulandet (Fornebu nord). En del av byggearbeidet her ble påbegynt rett før andre verdenskrig (1940−1945), og ble fullført at tyskerne.

Flytårnet Kultursenter/Gamle Fornebu Kultursenter holder til i de gamle verkstedbygningene. På området er det (2018) nesten 100 atelierer og verksteder med blant annet billedkunstnere, treskjærere, keramikere, billedhuggere, glasskunstnere, fotografer, musikere, rammemakere og interiørdesignere. Flytårnet ble offisielt overtatt av Bærum kommune i 2020. Tidligere hørte det til Obos Fornebu AS. Prisen var 100 millioner kroner.

Flere museer holder også til på området. Blant annet finner vi Fornebuhistorisk museum som åpnet i 2016. Museet er en lokalhistorisk samling som drives av Fornebuhistorisk forening. Formålet er å dokumentere og formidle historien til Oslo Lufthavn Fornebu. Det står mer om museene på Fornebu i artikkelen: Frodahl, Bjørn. (2014). Museene på Gamle Fornebu. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 54

Kontrolltårnet ble påbygget i 1966 slik at det fikk 8 etasjer.

Det planlegges en større utbygging av området omkring Flytårnet. Foruten en tiparallell ungdomsskole med idrettsanlegg skal det komme folkebibliotek, helsestasjon, ungdomsklubb, kulturscene og nærmiljøkontor. Alt er planlagt ferdig i 2027.
Midlertidig bibliotek åpnes i Flytårnet i 2023.


Kilder:

Kommuneplan 3 Fornebu. 2017

Budstikka 8. september 2020

Budstikka 26. februar 2022

 

  

 

 

Her er en beskrivelse av det vi ser på det øverste bildet. Kilde: Kommuneplan 3 Fornebu 2017
De første bygningene ved flyplassen. Gamle Fornebu
Slik så det ut i 2016 på det området der de første bygningen på flyplassen ble reist fra 1939 og utover. Sett fra syd. Nedenfor er bygningene beskrevet i detalj.
Kilde: kart.1881
I 1939, da flyplassen ble åpnet, var bare dette huset helt ferdig. Det fungerte som ekspedisjon (den aller første terminalbygningen), kontorbygg og restaurant frem til 1942.
I dag (2023) er denne bygningen restauranten
Cafe Caravelle.
Kilde: Nasjonalbiblioteket
Ovenfor: Terminalbygningen 1958. Sett fra vest. Den aller første terminalbygningen er den lave runde bygningen vi så vidt ser bak bussene til venstre (se også bildet nedenfor). Kontrolltårnet, også til venstre i bildet, er enda ikke bygget på til 8 etasjer.
Kilde:
Bærum bibliotek

Til høyre: Flygeledere i arbeid i Kontrolltårnet (Flytårnet) 1959. Kilde: digitaltmuseum.no
Første terminalbygning og restaurant. Nå (2023) restauranten Cafe Caravelle
Tidligere Kontrolltårn
Tidligere Hangar
Brannstasjon
Tidligere verksteder. Nå Kulturaktiviteter
Tidligere terminalbygning
Opprinnelig bunker fra 1940
Opprinnelig fyrhus for hangaren
Opprinnelig vaktstue og fengsel

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden