Tilbake til startsiden

Badehusrekka ved Halden brygge

 

 

Se også detaljkart

Badehusrekka ved Halden brygge betegnes som karakteristisk badehusbebyggelse. Husene har et areal på ca. 15 kvadratmeter. De opprinnelige husene er fra siste del av 1800-tallet.

Badehusene ligger parallelt med Haldenveien. De hører til eiendommer i nærheten. Tomtene er skilt ut fra Oust gård. Husene har utsyn over sjøen mot Geitholmen og Oslofjorden.
En av eiendommene som hadde badehus her, var Knabben.


Kilder:

Bærum kommune. (2014).
Badehusrekka ved Halden Brygge

faktaark.miljodirektoratet.no

 

 

 

 

 

 

Badehusrekka 2018. Sett fra øst, fra Halden brygge. Foto: Knut Erik Skarning

Badehusrekka 1975. Sett fra vest. Det hvite badehuset hørte til Knabben.
Kilde: Bærum bibliotek