Tilbake til startsiden

Adressen til huset der ladhandleriet lå er i dag Vøyenengtunet 4 (Gårdsnr. 78, Bruksnr. 10)

I 1882 drev Johan Haagensen Hellerud handel på Wøyenengen. Wøyenengen´s Landhandleri ble senere drevet av Karl Jakobsen, av Hulda Gundersen fra 1885 og av Wilhelm Fredrik Selmer fra 1891. Ludvig Larsen drev i en periode etter Selmers død i år 1900. Landhandleriet ble så nedlagt.

Ole Knutsen Myhre gjenåpnet virksomheten i 1922. Sønnen Kåre Myhre overtok i 1937. Forretningen solgte kolonial- og fetevarer, hadde egen avdeling for kjøtt og fisk, og solgte bensin.
Fra første stund la Myhre vekt på å ha gode kjøttvarer. Han hadde opptil 50 grisunger i uthusbygningen bak butikken. Det var en fæl lukt av grisene. Han kjøpte grisene i Oslo etter påske og slaktet dem til jul.
Varene ble fraktet ut til kundene med hest. Det hendte de kjørte til Furuholmen i Vestmarka, og i en periode fraktet de varer helt til Sundvollen. Til disse leveringene ble hest etter hvert avløst av lastebil.
I bakgården hadde de ishus der isblokker som var skåret på Stovivannet ble lagret. Når de fraktet de tunge isblokkene fra Horni ned Horniveien mot Vøyenenga, måtte de ha kjettinger på sledemeiene for ikke å kjøre av veien.

Forretningen fikk nytt tilbygg i 1956, og her ble selvbetjening introdusert i Bærum.

I 1964 kunne "Landhandleriet" åpne sitt nye Supermarked på hele 700 kvadratmeter, en stor økning fra tidligere 120 kvadratmeter. Nå ble sortimentet utvidet med manufakturvarer, glass og stentøy.

Kåre Myhres eldste sønn, Ole Johan Myhre, overtok i 1978. Han allierte seg med fire andre kjøpmenn i Osloområdet og startet FM-kjeden. FM står for FamilieMarked. Forretningsideen bak den nye kjeden var direkteavtaler med leverandørene. FM-kjeden omfattet på det meste 400 butikker i Norge.

Familien Myhre, Veidekke og Pål Klouman utvidet Vøyenenga Senter, som ble åpnet i 2006 med et handelsareal på 5 200 kvadratmeter, inkludert to dagligvareforretninger, Ica Maxi og Kiwi.
72 leiligheter er oppført av Urbanium AS på toppen av handelssenteret.

I 2012 ble Icas butikker kjøpt av andre kjeder, og Ica på Vøyenenga ble Meny. Det ble også bygget leiligheter og kontorer.

Familien Myhre trakk seg etter hvert ut av den daglige butikkdriften for å konsentrere seg om utviklingen av eiendommene.


Se også Handel i Bærum

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

Lokalhistoriewiki

Kolstad, Harald. (2001). Landhandleriene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 41

Frodahl, Bjørn. (2013). Kjøpmannsdynastiet Myhre. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 53

 

 

  

Wøyenengen´s Landhandleri 1920.
Sammenligne med øverste bilde.
Kilde: Bærum bibliotek

Ole Knutsen Myhre var en av dem som drev landhandleriet.
Kilde: Bærum bibliotek

Se også detaljkart
Wøyenengen´s Landhandleri 1935. Kilde: Bærum bibliotek

Wøyenengen´s Landhandleri og Vøyenenga Senter.

Her lå Wøyenengen´s Landhandleri. Det var starten på Vøyenenga Senter som ligger bak husene vi ser på bildet. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Wøyenengen´s Landhandleri. Kilde: Prospektkort
Vi ser Wøyenengen´s Landhandleri til høyre. Huset midt på bildet heter "Hygga". Det var portnerboligen til Vøyen. På skiltet til venstre står: "Til Bærums Jern Verk".
Kilde:
Vestmark-kalenderen 2006. Laget av Harald Kolstad