Tilbake til startsiden


Bygdeborgene skulle gi vern mot fremmede inntrengere. sannsynligvis i folkevandringstiden i årene 400−600 evt.. Den rådende teori er at ygdefolk kunne søke tilflukt her når gårdene deres ble angrepet. Det har imidlertid vært en del diskusjon om bygdeborgenes rolle. De kan også ha vært kultsteder, der bygdefolket samlet seg ved spesielle anledninger. Og de kan ha vært utsiktsposter der varder ble brent.

I Kolsåsområdet er det fire bygdeborger: Bygdeborgen på Gråmagan, Vestre bygdeborg, Bygdeborgen på Lille Kolsås og Tjuvenborgen.

Vestre bygdeborg ligger rett opp for KIF-hytta. Borgen ligger innenfor Levres utmark. Borgen ligger der åsen faller bratt ned mot vest og øst. Mot øst er det et fritt fall på ca. 100 meter ned mot KIF-hytta. Mot nord og sør er helningen slakere og åsen er på begge sider befestet med sammenhengende mur.

Muren mot nord begynner ved det østlige stupet, og går i øst – vest-retning. Den skal kunne følges i en lengde på ca. 10 meter. Den stanser ca. to meter fra et framspring i fjellet. Dette kan ha vært borgens inngangsparti, og her ligger det en del flate hellesteiner. Muren er bygget av store og mellomstore brutte steiner (steiner som er hugget løs fra fjell). Den er ca. 10 meter lang, mellom tre og fire meter bred og har en høyde på ca. 0,7 meter. Muren er overgrodd og var vanskelig å se i 2020.

Muren mot sør er også bygget av mellomstore brutte steiner. Den er delvis rast sammen, men kan likevel følges lett i hele sin lengde. Den går også fra øst – vest-retning og er ca. 10 meter lang, mellom to og fire meter bred og har en høyde på ca. 0,7 meter. Trolig var alle murene høyere den gangen de ble bygget.

Selve borgplatået er flatt på midten og har mer kupert terreng mot sør.

Ca. 20 meter nord for nordre mur har det vært mulig å finne vann i et myrsøkk.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

  

Vestre bygdeborg ligger på toppen av stupet bak KIF-hytta vi ser til høyre i bildet.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Den brune trekanten viser hvor Vestre bygdeborg lå.
Kilde: Kulturminnesøk

Vestre bygdeborg

Slik ser Vestre bygdeborg ut når man kommer fra syd. Vi kan se den søndre steinmuren øverst i bildet. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Slik ser den søndre steinmuren ut når man kommer nærmere. Foto: Knut Erik Skarning
Slik ser den søndre steinmuren ut fa nordvest. Vi kan se området ved Fleskum i bakgrunnen. Foto: Knut Erik Skarning