Tilbake til startsiden

Møllerløkken (Vai) lå sørøst for Skuiveien. En liten bekk dannet grense mot Borkenholm.

På Møllerløkken bodde i siste halvdel av 1800-tallet møllerne på Vøyen.

Møllerløkken ble fradelt Vøyen en gang etter år 1900.

Thorleif Sundeli kjøpte Møllerløkken i 1936 av Alf Soraas. Eiendommen var på ca. 35 dekar (mål). Han kalte småbruket Vai gartneri. Sundeli bygget flere veksthus. Sønnen Kåre Sundeli var eier i 1988 og drev handelsgartneriet.

Deler av eiendommen er senere regulert til næringsvirksomhet og boliger.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

 

 

 

 



 

Se også detaljkart
Møllerløkken (Vai) lå midt i bildet. Bildet er tatt i 2020. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning

Møllerløkken (Vai) og Vai gartneri