Tilbake til startsiden

Toppåsbråten
Adressen er i dag Toppåsveien 64. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 2)
Toppåsbråten var en husmannsplass under Levre
.

Det står ikke noe igjen av den opprinnelige plassen. Låven brant på 1980-tallet.


Toppås
Adressen er i dag Toppåsveien 24A. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 10)
Toppås (Topaas) var en husmannsplass under Levre
.

Det står ikke noe igjen av den opprinnelige plassen. De siste husene ble revet på 1970-tallet.

 

Hele området der disse plassene lå, ble kalt Toppåsbråten.

Bærumskart er Toppås og Toppåsbråten byttet om i forhold til det som er avmerket på
Kart med historiske navn
. Detaljkartet følger Bærumskart.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

Ole Toppås

 

 

 

  

Se også detaljkart
Toppås 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Toppåsbråten og Toppås

Toppåsbråten 2020. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning