Rosenvilde pensjonat

Adressen er Evjebakken 19D. (Gårdsnr. 84, Bruksnr. 3)

Nordjordet (se
detaljkart), som var eid av Evje, ble kjøpt av Peter Christian Harreschou. Han oppførte i 1899 en treetasjes villa og startet der Rosenvilde (Rosenvilla, Rosenville) pensjonat med 24 rom. Pensjonatdriften sto hans kone for. I hagen nedenfor pensjonatet anla sønnen, Christian Frederik Harreschou, Rosenlund gartneri.

Peter Christian Harreschou var dansk og drev hotell, Harreschous hotel, på Løkke i Sandvika, frem til 1898.
Det sies at han beskrev konen sin som en villrose plantet i norsk jord. Derfor døpte han eiendommen med pensjonatet ”Rosenvilde”. Navnet ble senere brukt på skolene som ble etablert der pensjonatet lå, og som til slutt ble til Rosenvilde videregående skole ved Hauger. Det kan også tenkes at navnet kan knyttes til gartneriet der de var flinke med roser.

Lokalhistoriewiki står det at huset ble oppført i år 1900. I SEFRAK-registeret står det at det sannsynligvis ble oppført i 1880. Huset sto ferdig senest i 1899 ifølge Morten Haave (se referanse nederst på siden).

Fra 1902 var det en periode håndarbeidsskole i huset. Denne var det søsteren til Harreschous kone som drev.

I 1910 er det registrert at kunstmaleren Sigmund Sinding bodde på pensjonatet.

På denne tiden ble pensjonatet et populært sted for årsmøter og sammenkomster, og det ble brukt til overnatting i forbindelse med Solbergrennet.

Etter at Harreschou og hans kone døde i henholdsvis 1913 og 1912, ble pensjonatet solgt til Ole Kjendslie. Han fortsatte med pensjonatdrift noen år, men nå var blant annet idrettsarrangementene slutt, og driften gikk dårlig.


Rosenvilde Husmorskole
Christiania Hjemmenes Vel kjøpte eiendommen i 1917  og etablerte "Hjemmenes Vels praktiske fortsættelseskole for unge piker". Skolen fikk raskt navnet Rosenvilde Husmorskole etter navnet på pensjonatet.
Det var også et spebarnshjem på stedet. Dette ble brukt i forbindelse med undervisningen.

Skolen var en fortsettelsesskole som kunne danne deler av grunnlaget for opptak ved Statens lærerinneskole i husstell. Men skolen ble også brukt som selvstendig utdannelse – eller snarere dannelse. Det ble undervist i matlaging, rengjøring, vedlikehold av inventar, vask, stryking, rensing, søm, veving, stopping, lapping og spedbarnstell. I tillegg hadde skolen teoretiske fag som psykologi, sunnhetslære, kunst- og litteraturhistorie, regnskapsførsel, musikk og engelsk og tysk konversasjon.

Initiativtaker var Marie Michelet (1866–1951), som også var leder av Europas første landsdekkende husmororganisasjon, Hjemmenes Vels Landsforbund.

Rosenvilde videregående skole
Skolen som er beskrevet ovenfor ble overtatt av Bærum kommune i 1953 og av Akershus fylke i 1967.

Skolen flyttet inn i nye bygninger i Brynsveien 116 i 1978. Den nye skolen ble bygget på en tomt som hørte til Østre Hauger. Den gamle bygningen i Evjebakken 19 ble senere brukt til kontorer i mange år, men i 2020 ble det bestemt huset skulle bygges om til fem leiligheter.

Den nye skolen i i Brynsveien 116 fikk fortsette å bruke navnet til pensjonatet, og heter Rosenvilde videregående skole.
Arkitekter var Stein Finne og Jan C. Nilsen. Skolen ble påbygget i 2002 etter tegninger av arkitektgruppen lille frøen AS.
Kunstnerisk utsmykning ble gjort av blant andre Anne Marie Kommissar, Nina Bang, Edgar Ballo, Reidar Fritzvold, Peter Esdaile, Per Kleiva og Willi Storn.

Skolen har en historisk fotosamling. Skolen har også en permanent utstilling av undervisningsmateriell knyttet til husstellundervisning, og den fikk nye utstillingsobjekter i forbindelse med hundreårsjubileet i 2017.

Rosenvilde hadde fra starten et mylder av nye fag og linjer, med få elever på hver linje. Men først og fremst fikk Rosenvilde et mangfold av elevtyper. Det kom elever fra hele fylket, middelaldrende elever, innvandrere (det var egen fremmedspråklig klasse) og personer med psykisk utviklingshemming. Det ble også flere gutter, noe det hadde vært få av tidligere.

Der var uklar nytte av enkelte fag og linjer, kursene kunne vare så kort tid som et halvt år. Ikke alle linjer og kurs var yrkesforberedende, og de ga kanskje bare grunnlag for en lavtlønnsjobb.

Fra år 2000 og utover ga overordnede reformer mer fast struktur i skole-Norge. Små klasser på rundt ti elever ble kuttet bort. Linjene har fått klarere mål, både kompetansemål og karriereorientering. Skolens store utbygging i 2002 er viktig i dette bildet. Tipp topp utstyr ble fulgt av nye studieforberedende linjer, det ble høyere poengsnitt for inntak, og skolen fikk et stadig høyere utdannet lærerkollegium. "Elevlivet" lignet etter hvert mer på det man hadde på andre bærumsskoler. Rosenvilde laget egen revy, skolens elever begynte å feire russetid i noen utstrekning, og skolen ble også mer lik andre skoler politisk. Rosenvilderevyen fikk Aftenpostens revypris i 2002/2003 og Budstikkas revypris i 2009.

Rosenvilde har alltid vært en foregangsskole når det gjelder nye pedagogiske retninger og undervisningsmetoder. Skolen var blant de første som satset på klasseteam med elevdeltakelse for å sikre aktiv elevmedvirkning i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av læringsarbeidet. Skolen var i forkant når det gjaldt tverrfaglig arbeid, prosjektarbeid, problembasert læring og samarbeidslæring. Skolen var Demonstrasjonsskole (de overførte spesiell kompetanse de var gode på til andre skoler) fra 2007 til 2009, og den har vært Universitetsskole (har samarbeid med universitetet) fra 2011.

I 2009 besøkte statsminister Jens Stoltenberg skolen. Han ga Rosenvilde ros for arbeidet med å hindre elever i å slutte på skolen.

Skolen har yrkesfaglige programmer med lange røtter i form av helse- og sosialfag og restaurant- og matfag. Senere har skolen også fått studiespesialisering; kunst, design og arkitektur (tidligere studiespesialisering med formgivingsfag), medier og kommunikasjon og påbygging til generell studiekompetanse.

Dronning Sonja var elev ved skolen i 1962.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Haave, Morten. (2019). Rosenvilde pensjonat. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 59

Lokalhistoriewiki (Om Rosenvilde vgs.)

Lokalhistoriewiki (Om Rosenvilderevyen)

Lokalhistoriewiki (Om Herreschous Hotel)

Rosenvilde vgs

Store norske leksikon

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

Budstikka 23. oktober 2020

 

 

  

Samme hus som ovenfor omkring 1935. Kilde: Oslobilder
Se detaljkart for pensjonat og husmorskole og detaljkart for den nye videregående skolen
Dette huset i Evjebakken var tidligere Rosenvilde pensjonat og Rosenvilde husmorskole. Bildet er tatt i 2019. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek

Rosenvilde pensjonat, Rosenvilde Husmorskole og Rosenvilde videregående skole

Ovenfor: Rosenvilde videregående skole på Hauger 2020. Sett fra nordøst.
Foto: Knut Erik Skarning.

Til Høyre: Statsminister Jens Stoltenberg hilser på elevrådsleder Petter Holmsen i forbindelse med besøket på Rosenvilde videregående skole i 2009. Kilde: Lokalhistoriewiki
Rosenvilde videregående skole står en utstilling av undervisningsmateriell knyttet til husstellundervisning.Foto: Knut Erik Skarning