Tilbake til startsiden

Nedre Grinibråtan var opprinnelig en husmannsplass under Grini, og ble senere utskilt som et småbruk. Nedre Grinibråtan var det største av Grinibråtan-småbrukene.

I 1939 var småbruket på 167 dekar (mål) totalt, hvorav 63,5 dekar var jordbruksareal og 100 dekar barskog. Besetningen var på 1 gammel hest, 1 kalv, 2 unge okser, 3 kviger og 7 kyr. Småbrukeren Helga Kristiansen, ved sin bestyrer Harald Jacobsen, dyrket da 5 dekar vårhvete,
14 dekar havre, 5 dekar grønnfôr, 3 dekar poteter og 2 dekar fôrnepe. I hagen var det 6 frukttrær og 16 bærbusker.

Nedre Grinibråtan er utparsellert til boliger og barnehage.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

Se også detaljkart
Nedre Grinibråtan 2020. Sett fra nordøst. Bolighuset er fra første del av 1900-tallet.
Foto: Knut Erik Skarning

Nedre Grinibråtan