Tilbake til startsiden


Marie Plahtes Minde
Adressen er Dønskiveien 50.
(Gårdsnr. 80, Bruksnr. 1)

Enkefru Marie Plahte, født Birch (se nedenfor), skjenket 100 000 kroner til opprettelse av et tuberkulosehjem til minne om sin datter Marie, som døde 19 år gammel av tuberkulose i 1898.

I 1897 skyldtes 30 av 111 dødsfall i Bærum lungetuberkulose ("tæring"), og det var mest unge mennesker som ble rammet.

Hjemmet ble bygget på Dønski og sto ferdig i 1907. Marie Plahte ga i 1917 ytterligere 100 000 kroner til hjemmet, og tuberkulosehjemmet ble bygget ut og ble mer å anse som en kuranstalt. Det var i drift som institusjon for tuberkulosepasienter frem til 1951.

Institusjonen ble i 1963 til Marie Plahtes aldershjem, en avdeling under Dønski bo- og behandlingssenter, drevet av Bærum kommune. I 2020 drev kommunen familie og aktivitetssenter i bygningene. Marie P holder også til her.

Marie P
Marie P er et nærmiljøsenter som driver et mangfold av aktiviteter for barn fra 10–18 år. De drar på turer, gjør aktiviteter på senteret og jobber med utfordringer i samfunnet på smarte og innovative måter.
Her får ungdommen også hjelp til lekser, og de kan være med på kurs eller bare "henge" sammen med venner.

Mer om Marie Plahte
Marie Plahte (1852–1937) drev gården Høvik Nordre i mange år etter at hennes mann, grosserer Frithjof Plahte, døde i 1899. En av døtrene fra hennes andre ekteskap, Marie, døde av tuberkulose, og moren, Marie Plathe, ga da et større beløp til bygging av sykehuset på Dønski. Navnet ble Marie Plahtes Minde.
Marie Plathe var svært musikalsk og spilte blant annet med Edvard Grieg. Hun var gudmor til litteraturhistoriker Francis Bull. Far til Francis Bull, Edvard Isak Hambro Bull, var familien Plahtes huslege og gode venn.


Mariehaven helsehus og mottak, tidligere Mariehaven bo- og behandlingssenter (sykehjem)
Adressen er i Dønskiveien 46. (Gårdsnr. 80, Bruksnr. 1)

I mai 2009 ble
Mariehaven bo- og behandlingssenter, bygget i moderne funkisstil, offisielt åpnet. Senteret lå rett syd for Marie Plahtes Mindes gamle, ærverdige bygninger.
Mariehaven bo- og behandlingssenter besto av to avdelinger. Avdeling 1 var for personer med demens, og avdeling 2 var en sykehjemsavdeling.

Stedet het i 2022 Mariehaven helsehus og mottak.
Her tilbys kommunale akuttplasser og ordinære korttidsplasser. Stedet har i tillegg en langtidsavdeling med forsterket skjerming, samt mottaksplasser. Helsehuset har kun enerom med eget bad og wc, hvert rom inklusive bad er på ca. 20 kvadratmeter.

Mariehaven har mange frivillige som bidrar aktivt til en bedre hverdag for pasientene.
Venneforeningen Mariehavens Venner bidrar med aktiviteter på senteret.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Bærum kommune - Månedens kulturminne

Marie P

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Mariehaven helsehus og mottak. Bærum kommune

Budstikka 2. november 2020

Marie Plahtes Minde 1950. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Øverst ser vi Marie Plahtes Minde. Nederst ser vi Mariehaven helsehus og mottak, tidligere Mariehaven bo- og behandlingssenter 2017. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Marie Plahtes Minde, Mariehaven bo- og behandlingssenter (sykehjem)
og Marie P

Marie Plahtes Minde 1910. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Marie Plahtes Minde. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Marie Plahtes Minde. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning