Tilbake til startsiden

Levre Landhandleri var en forretning i Brynsveien.

Forretningen ble etablert i 1927 av Elof Engelbrektson. Han solgte kolonial-, mel- og fetevarer fra egen gård. Kjøpmann Svein Balstad drev butikken på 1970-tallet.

Forretningen gikk senere inn i kjeden Minus Mat, og ble avviklet da denne kjeden gikk konkurs i 1992. Levre Landhandleri må ha blitt nedlagt før, forretningen finnes ikke på kart fra 1980 (ifølge kart.1881.no).


Se også: Mer om handel i Bærum


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Vi ser Levre Landhandleri foran (nederst i bildet) ved Brynsveien. Sett fra øst.
Bakenfor ser vi Nordre og Vestre Levre. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Levre Landhandleri lå helt til venstre i dette bildet, mellom Brynsveien og hagesenteret. Foto: Knut Erik Skarning

Levre Landhandleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s