Fleskum kalkovn og kunstnerboligen (Stua), syd for Fleskum

 

 

 

Kalkovnen
Det var vanskelig å se rester etter kalkovnen i 2020. Ovnen skal ha vært en industriovn, det vil si en mer avanser ovn enn bondekalkovnene, og den var trolig bedre egnet for kontinuerlig drift. Her ble det brukt kull og koks (kull der gassen er fjernet) til brenningen. I de gamle bondekalkovnene ble det brukt ved.

Ovnen ble opprettet i 1871. En oppgave fra 1875 forteller at Ferdinand Unger i Christiania var eier.

Antall ansatte i 1875 var 1 bestyrer, 1 på kontor, 1 oppsynsmann og 11 arbeidere, hvorav 2 løsarbeidere og 1 kvinne!

Fleskum hadde flere kalkovner.

Kalkbruddene hvor man fant kalkstein til ovnen, lå ved Langenga, nordvest for Fleskum.
Se egen omtale

Se også Mer om kalkbrenning

Kunstnerbolig
Kunstnerboligen, Stua, var et ettroms laftet hus. Noen av malerne som oppholdt seg på Fleskum i "Fleskumsommeren" benyttet dette huset.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Kittelsen, Kjell H.: Om freding av kalkovner på Brønnøya og litt om de første industrikalkovner. Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001) 

Se også detaljkart
Til høyre på bildet lå det en kalkovn. Midt i bildet lå en kunstnerbolig. Sett fra sydvest, Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden