Tilbake til startsiden


På toppen av en fjellknaus ved Gjettumbråtan ligger skålgroper fra bronsealder - Jernalder
(1800 fvt.–1050 evt.). Gropene har en diameter på 3 cm og dybden er 0,51 cm.

Kulturminnesøk står det at det er bare to skålgroper på fjellknausen, men det ser ut til å være tre. Det kan også være registreringen på Kulturminnesøk er gjort på en fjellknaus litt lengre nord, men her er det vanskelig å se skålgroper.

Mer om skålgroper
Et skålgropfelt kan bestå av alt fra én skålgrop og opp til flere hundre. De kan ligge tilsynelatende helt tilfeldig plassert på berget, i klare mønstre eller de kan være en del av et større figurativt motiv. De finnes i forbindelse med graver, beitemark og seterdrift.
Skålgropene er lokalisert på fast berg eller på kampesteiner som er blitt fraktet med isen.

I Skandinavia dukker de tidligste skålgropene opp i forbindelse med graver fra omkring yngre steinalder (ca. 4000 fvt.1800 fvt.). Man vet ikke helt hvor lenge man har produsert skålgroper i Norge.

Skålgroper finnes i alle land, og er brukt over en såpass lang periode at de neppe har hatt én og samme betydning over alt.

Ivar Lytomt skriver i Asker og Bærum historielags skrifter nr. 56 (2016) følgende (noe redigert):
"Arkeologene har lenge grublet over hva skålgropene skulle tjene til og hva de symboliserer. Noen mener at de kan være fruktbarhetssymboler, da de nesten alltid ligger i nærheten av dyrket mark. En hovedteori er at de er offerskåler som man for eksempel helte blod eller annen væske i. Det er også foreslått at det rituelt ble malt mel i skålgropene fordi de fleste er funnet i nærheten av åkerlandskap. Siden påfallende mange skålgroper rundt omkring i landet, også i Bærum, vender mot soloppgangen, har man kanskje villet hilse den nye dagen. På Vestlandet la man for ca. 200 år siden blåbær i skålgropene for å få hell i bærplukkingen. Kan denne tankegangen være levninger etter gammel overtro? I tidligere tider fylte man kanskje også noe i skålgropene for å få noe igjen."


Kilde:

Kulturminnesøk

Kulturnett Akershus

 

 

 

 

  

Skålgropene ligger midt på toppen av denne fjellknausen. Knausen ligger rett ved skiltet med informasjon om Gjettumbråtan. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Kart som viser hvor skålgropene ligger. Se også detaljkart. Kilde: Kulturminnesøk

Skålgroper ved Gjettumbråtan

Vi ser tre skålgroper. De er små fordypninger i fjellet. På dette bildet er de lysebrune.
Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Skålgrop
Skålgrop
Skålgrop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også detaljkart