Tilbake til startsiden

Adressen er Sogneprest Munthe-Kaas vei 1. (Gårdsnr. 85, Bruksnr. 72)

Helgerud kirke ble bygget like ved gårdstunet på gården Helgerud. Gården ble revet i forbindelse med byggingen av kirken.

Kirken er bygget i tegl (murstein) og tre med frittstående klokketårn (støpul). Den sto ferdig i 1982. Tårnet ble formet som en trakt for å symbolisere at kirken tar imot Guds velsignelse ovenfra.

Kirken ble vigslet søndag 7. mars 1982.

Kirken er en arbeidskirke. Idéen var å kombinere det sakrale rommet med aktivitetsrom for menighetens praktiske virksomheter.

Helgerud menighet ble opprettet i 1976, etter at folketallet i Vestre Bærum hadde vokst betydelig, og både Bryn kirke og Sandvika kirke (Bedehuset) ble for små. Det tidligere Vestre Bærum prestegjeld ble delt i de tre nye menighetene Bryn, Helgerud og Tanum. Helgerud menighet omfatter Sandvika sentrum, Valler, Dønski, Rud, Gjettum, Hauger og Kolsås.

Arkitekt Harald Hille fikk oppgaven med å tegne den nye kirken etter en arkitektkonkurranse. Samtidig bestilte man orgel, tre kirkeklokker fra Olsen Nauen klokkestøperi og et veggteppe over alteret. Motivet på teppet har temaene jul, påske og pinse og er vevet av Synnøve Thorne. Alterduker og antependier (tepper som dekker alteret) er laget av Rigmor Bové.
Orgelet har 29 stemmers og er fra Gangfløts orgelbyggeri. Det har blant annet horisontale spanske trompeter i fasaden. Orgelet markerte ved innvielsen i september 1982 et gjennombrudd for en ny, kvalitetsorientert æra i norsk orgelbygging, med påvirkning fra romantiske klangidealer. Orgelet har vært mye benyttet til konserter og musikkopptak i kirken.

Kirken har ca. 600 sitteplasser. Den har menighetssal, ungdomsrom, barnehage og kontor. I tårnfoten finnes et mindre kapell.

De tre kirkeklokkene har inskripsjonene: "Kristus er veien", "Kristus er sannheten" og "Kristus er livet".

Kirken har ikke egen gravlund.


Mer om kirker: Se Rik på historie s. 12


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Helgerud menighet

 

 

 

  

Helgerud kirke avbildet i 1982 da den sto ferdig. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Helgerud kirke 2006. Sett fra sydøst. Kilde: Lokalhistoriewiki

Helgerud kirke

Helgerud kirke under bygging i 1981. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Helgerud kirke. Tegning av Stein Davidsen. Kilde: Bærum bibliotek
Klokke. Kilde: Bærum bibliotek
Klokker. Kilde: Bærum bibliotek
Inne i Helgerud kirke 2017. Sølvguttene har konsert. Kilde: solvguttene.no