Helgerud kalkovn og kalkbrudd

 

 

 

Donato Brambani kjøpte Helgerud i 1870 og utnyttet kalkåren på fjellryggen Johannesberg (se Detaljkart) rett nord for gården til sin produksjon ved kalkfabrikken i Sandvika. Han solgte gården i 1985.

Se også Mer om kalkbrenning


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 



 

Se også detaljkart

Helgerud kalkovn lå i området midt i dette bildet. Huset vi ser taket på til venstre er
Dr. Jenssens vei 85, og det brune huset øverst i bildet er Dr. Jenssens vei 87.
Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Vi ser kalkbruddet nord for Helgerud. Gangveien går oppe til venstre for den mosegrodde bergveggen.
Sett fra øst.
Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Dette skal være Helgerud kalksteinsbrudd i 1880. På bildet lengre opp er nok kalkbruddet nesten helt fylt igjen. Kilde: Bærum bibliotek

 

Tilbake til startsiden