Tilbake til startsiden

Hauger stasjon ble opprettet som en holdeplass på Bærumsbanen i 1930. Den lå da på østsiden av Høgåsveien.
Stasjonen har navn etter Hauger gård

Hauger stasjon var utstyrt med kioskbygning og venterom. Disse er nå revet. Bygningen var tegnet av driftsingeniør Jan Bernhard Greve ved Kristiania Elektriske Sporvei.
Opprinnelig var det mange tilsvarende stasjonsbygninger langs Kolsåsbanen. I dag er det bare på stasjonene Jar og Kolsås man kan se slike.

I forbindelse med overgang til bruk av T-banevogner på Kolsåsbanen i begynnelsen av
1980-årene, ble det bygget en likeretterstasjon på Hauger. Denne første mobile likeretteren ble senere erstattet av en permanent utgave.

Stasjonen var stengt fra 1. juli 2006 til 12. oktober 2014 mens Kolsåsbanen ble oppgradert til
T-banestandard (metrostandard).


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.

Mer om samferdsel: Se Rik på historie. Gå til s. 30.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Hauger stasjon 2020. Sett fra øst, fra Høgåsveien. Foto: Knut Erik Skarning

Hauger stasjon

Hauger stasjon 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Ovenfor: Her ser vi området rett øst for stasjonen. Sett fra sydvest. Her lå den gamle stasjonen.

Til venstre i bildet ovenfor, der det nå er bygget en murvegg, kunne man tidligere se bølgeslagsmerker i fjellet. Se bildet til venstre. Fjellet besto her av leirskifer. Skiferen ble dannet for omkring 400 millioner år siden. Bølgeslagsmerkene ble dannet av bølger på en strand, og senere dekket med leire.
Det ble dannet mange lag av leirskifer oppå hverandre. Senere ble disse bergartene foldet, derfor ligger ikke lagene på bildet horisontalt.

Foto: Knut Erik Skarning

Tidligere var det en fjellknaus her, der man kunne se bølgeslagsmerker