Tilbake til startsiden

Adressen er Hauger skolevei 55. (Gårdsnr. 89, Bruksnr. 296)

Hauger skole er en ungdomsskole (8–10).

Skolen ble innviet 18. august 1969. Den er sentralt plassert i et område med mange undervisningsinstitusjoner, blant annet Rud videregående skole og Rosenvilde videregående skole.

Skolen startet med fem 7.-klasser, sytten 8.-klasser, én framhaldsskoleklasse og én hjelpeklasse.
Framhaldsskole var en skole som bygget på avsluttet syvårig folkeskole, og som var et mindre teoretisk og mer praktisk rettet alternativ til realskolen (middelskolen). I motsetning til realskolen kvalifiserte framhaldsskolen ikke for gymnaset.

Skolen ble bygget på en tomt som hørte til Østre Hauger.

Skolen er en tradisjonell skolebygning med korridorer og klasserom. I tillegg er det en paviljong med ekstra klasserom. Den har et uteområde på nesten 70 dekar (mål). Her er det baner for fotball (på gress og kunstgress), basketball, volleyball, sandvolleyball og håndball. Det finnes også lekeapparater.

Skolen var tidlig ute med å la elevene få mulighet for praktisk arbeid som valgfag, og de hadde nær kontakt med Bærum Industriforening og Bærum Handelsstands forening.

Skolen hadde 363 elever i skoleåret 2021/2022.

Bærum kommunale musikkskole benyttet lokaler ved Hauger skole fra 1970.

Det har foreligget planer om å slå sammen ungdomsskolene Hauger og Gjettum, fordi politikerne har ønsket større skoler i Bærum. På slutten av 2021 ble det avgjort at sammenslåingen ikke ble noe av.

I 2023 ble det klart at skolen skulle få et nytt tilbygg med flerbrukshall.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Hauger skole

Budstikka 24. november 2021

Budstikka 16. juni 20231

 

 

  

Se også detaljkart
Hauger skole 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Hauger skole