Tilbake til startsiden


Grønneng (Grinienga) var opprinnelig en husmannsplass under Grini. Den ble senere et småbruk (selveierplass). Plassen lå inntil Sandvikselven ned mot Franzefossen.

Den nye Ringeriksveien, E16, la beslag på hele småbruket.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 1. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Grønneng 1970. Vi ser Franzefoss Bruk AS i bakgrunnen. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Grønneng 1970. Kilde: Bærum bibliotek

Grønneng (Grinienga)

Grønneng lå til høyre, bak den gule gravemaskinen. Vi ser Franzefoss Bruk AS i bakgrunnen. Bildet er tatt i 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning