Tilbake til startsiden


Grønli var et småbruk som lå der Åses vei 19 ligger i dag.

Småbruket var utskilt fra Haug.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også detaljkart
Grønli er småbruket vi ser bak til venstre. Foran til høyre ser vi husmannsplassen Elvebråten. I midten ser vi Sandvikselven. Bildet er tatt i 1890. Kilde: Bærum bibliotek

Grønli

Grønli 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning