Tilbake til startsiden


På vestsiden av det lange jordet ved Gjettumbråtan ligger mange rydningsrøyser. De skriver seg trolig fra da jordet ble ryddet.

Røysene er fra etterreformatorisk tid, det vil si fra etter 1537.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

En av rydningsrøysene. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
På hele det grågrønne området finnes rydningsrøyser. Kilde: Kulturminnesøk

Rydningsrøyser ved Gjettumbråtan

Gjettumbråtan
Rydningsrøyser