Tilbake til startsiden


Gjettum postkontor var i drift i perioden 1961–1996. Poståpneriet ble åpnet ved gamle Gjettum stasjonKolsåsbanen, og fikk status som postkontor i 1973. Det flyttet så til forretningsgården ved Valler stasjon.

Senere ble det Post i butikk i Bunnpris Gjettum i dr. Høsts vei 2.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Postkontoret lå opprinnelig her ved gamle Gjettum stasjon. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Postkontoret lå i en periode i denne forretningsgården ved Valler stasjon.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Gjettum postkontor