Tilbake til startsiden

Adressen er Franzefossveien 19. (Gårdsnr. 81, Bruksnr. 13)

Franzefoss ble grunnlagt i 1919 som Franzefoss kalkmølle av skipsreder Wilhelm Bernhard Markussen. Han hadde kjøpt Hamang med Franzefossen og anla den første bedriften her.
Dette er stedet der Kalkmølla kulturstasjon ligger (2020). Se de nederste bildene ovenfor.
Virksomheten i den gamle mølla ved Franzefossen ble innstilt i 1964, og driften fortsatte med en ny mølle på industriområdet lengre nord. Dette er området vi ser på de øverste bildene.

Franzefoss kalkmølle produserte kalksteinsmel som gjødsel til landbruket. Man hadde fått ny kunnskap om bruk av malt kalkstein i stedet for brent kalk til jordforbedring i landbruket. Kalkstein ble malt (knust/pulverisert) i en mølle.

Anlegget ved Franzefoss kalkmølle besto av en dam ovenfor Franzefossen, turbiner og generator som kraftforsyning og diverse knuse- og malemaskiner for produksjon av kalksteinsmel. Det ble snart også produksjon av pukk og singel til bygg og anlegg.

I 1936 ble virksomheten omgjort til aksjeselskap, Franzefoss Bruk AS, eid av familien Markussen.

I 1943 ble
Industribygget utvidet, og en ny mølle ble satt inn. I 1947 ble også siloanlegg og pakkeri utbygget.

I 1952 ble det startet gruvedrift under jorda for å ta ut kalkstein. Se bilde ovenfor.

I 2020 var anlegget på totalt ca. 140 dekar (mål), og ble drevet som et industriområde der arealer leies ut.

Gjenvinningsanlegget i Franzefossveien 19 har håndtert avfall primært fra Oslo, Asker og Drammensområdet, og har i tillegg drevet containerutleie i Asker, Bærum, Drammen og Lier.

Siden høsten 2015 har Franzefoss samarbeidet med Bærum kommune om en plan for å regulere området til boligbebyggelse. I april 2018 kjøpte Scandinavian Property Group (SPG) og Bakkegruppen AS alle aksjene i Franzefossbyen AS. Det skal oppføres over 10000 kvadratmeter med boliger på området.

Forutsetningen for å kunne regulere området til boligbebyggelse, er flytting av Franzefoss industriaktivitet til Steinskogen eller andre steder.

Byggingen av den 2 kilometer lange E16-tunnelen under Franzefoss har også bidratt til å legge forholdene til rette for boligbygging.

Mer om Franzefoss Bruk
Fra å ha drevet kalkmøllen som et personlig firma, ble aksjeselskapet Franzefoss Bruk etablert i 1936. Betydelige utbygginger i knuseverk, mølle og betongfabrikk ble gjennomført på 1950-tallet for å dekke den voldsomme etterspørselen etter andre verdenskrig, og pukkverkene på Steinskogen i Bærum (1960) og Bondkall i Oslo (1966) ble etablert. Verkene leverte blant annet betong til utbyggingen av T-banene øst i Oslo på 1960-tallet.

I perioden mellom 1980 og 1995 var det fortsatt stor aktivitet i Franzefoss. Oppkjøp og salg av anlegg og bedrifter skjedde både innenfor pukk, betong, asfalt, kalk og mineraler flere steder i landet.

I 2005 ble bedriften splittet i to, og selskapene Franzefoss  Minerals AS  (FMI) og Franzefoss AS ble etablert.

Franzefoss har levert pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS.

Franzefoss kjøpte i 2020 Stein gård for 99 millioner kroner. De sikret seg dermed rettighetene for uttak av steinressurser i Bærumsmarka i mer enn 40 år.

I 2017 overtok NCC Industry (Nordens største aktør innen asfalt og steinmaterialer) asfaltfabrikkene til Franzefoss Pukk AS. De startet et nytt sort asfaltverk på Steinskogen i 2019.

I 2020 var Gaute Markussen sjef i Franzefoss Utvikling AS men broren Truls Markussen var konsernsjef i Franzefoss AS.


Filminnspillinger i gruvene
1. januar 2017 hadde serien "Valkyrien" premiere på NRK. I serien spiller Sven Nordin hovedrollen som kirurgen Ravn. Da kona hans ikke får hjelp når hun blir alvorlig syk, starter han en tvilsom virksomhet i et av Oslos underjordiske tilfluktsrom. Verkstedet, som vi blir kjent med i serien, hadde blant annet tilhold i et tverrslag i gruvene ved Franzefoss. Filmen var laget av Tordenfilm AS.

I 2021 var det innspilling av Netflixfilmen "Troll" i gruvene. Filmen handler om at det skal lages en tunnel gjennom Dovrefjell, og et gigantisk vesen vekkes ...


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Franzefoss (Historien)

Franzefoss (Om bedriften)

Markussen, Olav. (1999). Franzefoss bruk A/S 80 år. Franzefoss bruk

Budstikka 7. januar 2020

Budstikka 4. mai 2020

Budstikka 12. oktober 2021

franzefoss.no/nyhetssaker

NCC

Franzefoss Bruk AS med siloene 1971. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Franzefoss Bruk AS 1971. Sett fra sydvest. Vi ser den gamle kalkmølla helt nede til høyre. Kilde: Bærum bibliotek

Franzefoss Bruk

Franzefoss kalkmølle omkring år 2000. I dag er dette Kalkmølla kulturstasjon.
Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Franzefoss Bruk AS 1982. Gruven der man tok ut kalkstein. Kilde: Bærum bibliotek
Franzefoss kalkmølle 1920. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Franzefoss Bruk AS 2010. Sett fra sydvest. Vi ser den gamle kalkmølla, i dag
Kalkmølla kulturstasjon
, helt nede til høyre i bildet. Kilde: Google Earth