Tilbake til startsiden


Adressen er Skytterdalen 2. (Gårdsnr. 83, Bruksnr. 45)
Tidligere adresse var Brynsveien 19.
(Veien Skytterdalen het tidligere Brynsveien).

Huset ble reist av Hamang Papirarbeiderforening på en tomt som var utskilt fra Løkke, med støtte fra bedriftsledelsen på Hamang papirfabrikk. Huset ble innviet i 1915.

Huset ble bygget som forsamlingslokale for arbeiderbevegelsen i Bærum, og det var arbeiderbevegelsens nye sentrum. Her ble det holdt store politiske møter i regi av Bærum Faglig Samorganisasjon. Det var stor oppslutning om 1. mai-arrangementene i Sandvika i mellomkrigsårene (19181945), og papirfabrikkarbeiderne på Hamang papirfabrikk sto sentralt. Arbeiderpartiet har i mange år hatt sin lokale 1. mai-frokost i huset.

Sandvika Folkets hus har også vært benyttet til en rekke andre aktiviteter, som boksekamper, revy, teater, kino, danseskole og juletrefester. Glanstiden var i mellomkrigsårene og de første årene etter 1945. I 1943 hadde den nystiftede Bærum Studiescene premiere på Folkets hus. De spilte "Et Dukkehjem" av Henrik Ibsen. Henny Skjønberg, mor til Espen Skjønberg, var regissør.

Huset har vært leid ut som selskapslokale og til gudstjenester i den internasjonale baptistkirken.
I 2008 ble huset brukt som rettslokale i forbindelse med en stor korrupsjonssak i Bærum.

Eiere er Bærum Arbeiderparti og fem fagforeninger.

Huset leier (2015) ut storsal og seminarrom i kjelleren.

Sandvika Folkets hus har inngått i et prioritert kulturmiljø som er beskrevet i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 20102020. Planen ble vedtatt av kommunestyret 4. mars 2010.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Sandvika Folkets Hus

Bærum kommune - Månedens kulturminne

Disen, Ole P.H. (2019). Teater i Bærum i krigstid. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59
Finnes på bibliotekene i Bærum

 

 

 

 

  

Sandvika Folkets hus 1960. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Ovenfor:
Sandvika Folkets hus 2019
. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning

Storsalen i huset.
Kilde: folketshus.no

Sandvika Folkets hus

Eldre bilde av Sandvika Folkets hus. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum kommune - Månedens kulturminne