Tilbake til startsiden

Adressen er Ing. Hoels vei 56.

Smia på Evjehøgda hørte til Evje (Gårdsnr. 84).

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

Bærum bibliotek


Se også detaljkart
Smia lå der det hvte huset med rødt tak nederst til høyre ligger. Huset ligger i
Ing. Hoels vei 56.
Den store veien er Brynsveien. Vi ser Bunnpris Gjettum øverst til venstre. Kilde: kart.1881.no

Smia på Evjehøgda

Slik så smia ut i 1883. Vi ser fra venstre: Even Eriksen (smedgutt/læredreng), Petronelle Amundsdatter, Johanne Jansen, født Hermansdatter, med Jonette Jansen på fanget. Guttorm (smed), Andreas (smed) og Bernt Jansen (byggmester). Smia er revet.
Kilde: Bærum bibliotek