Tilbake til startsiden

Adressen var Brynsveien 88. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 549)

Energiselskapet Asker og Bærum (EAB) var en kommunal bedrift som ble grunnlagt i 1996, ved fusjon av Asker Elverk og Bærum Energi AS.

Bærum kommune kjøpte bygningen i Brynsveien 88 på Levre, og fusjonerte EAB med Bærum Kommune Eiendom AS i 2003.

I 2020 var det Psykisk helsetjeneste for barn og unge, Barneverntjenesten, Hjemmebaserte tjenester og Bærum kommunes Storkjøkken som holdt til i bygningene på området.

I bygningen der Energiselskapet holdt til var opprinnelig, fra 1977, Skolens Hus, Bærums forvaltningssted for skolen.


Se også oversiktsartikkelen Elektrisiteten kommer

Mer om EAB 
EAB ble ledet av Bærum Energis adm. direktør Jon Tveit, og organisert med egne divisjoner for energi/marked, nett og kabel-TV. I 1997 ble virksomheten omdannet til et konsern med fire datterselskaper: EAB Produksjon AS (tidligere Asker og Bærum Kraftselskap), EAB Nett AS, EAB Tele AS og EAB Omsetning AS. EAB Tele og fjernvarmevirksomheten, senere Bærum Fjernvarme AS, ble overtatt av Bærum kommune 1998. Overtakelsen omfattet også Bærum Kabel-TV, som to år senere ble solgt til Telenor. I 1999 ble EAB Nett AS solgt til Hafslund og Viken Energinett AS, mens EAB Produksjon ble solgt til Skiensfjordens kommunale kraftselskap, senere Skagerak Energi AS. EAB Omsetning gikk inn i Din Energi AS, som ble overtatt av Hafslund sommeren 1999.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Budstikka 16. august 1977

 

 

 

 

 

 

 

  

Energiselskapet Asker og Bærum 2006. Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også detaljkart

Ovenfor: Her lå Energiselskapet Asker og Bærum.
Sett fra nordøst, fra Brynsveien.

Til høyre: Skovlhjulet ved Brynsveien er et symbol på energioverføring. Dette er en skulptur laget av kunstneren Sverre Hoel.

Bildene er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Energiselskapet Asker og Bærum