Tilbake til startsiden

Bærum sykehus har adresse Sogneprest Munthe-Kaas vei 100. (Gårdsnr. 84, Bruksnr. 241)

Bærum sykehus behandler de fleste kirurgiske, ortopediske og indremedisinske lidelser, og har kompetanse på akutt- og intensivmedisin. De har også en stor fødeavdeling og et aktivt forskningsmiljø nært knyttet til Universitetet i Oslo. Som del av Vestre Viken helseforetak har det områdefunksjon for plastikkirurgi, behandling av overvekt og aldersmedisin (2019).

Bærum sykehus startet virksomheten i 1924. Bærum kommune etablerte og sto som eier av sykehuset, men det skulle også betjene Askers innbyggere. Fra omkring år 1900 og frem til åpningen av Bærum sykehus hadde Bærum kommune etablert et mindre sykehusanlegg på Dønski. Det besto av tuberkulosehjemmet Marie Plahtes Minde fra 1907, epidemisykehusene fra 1908 og sykehusavdelingen på Pleiehjemmet  fra 1910. Pleiehjemsavdelingen hadde 25 senger, og i 1914 ble det etablert en kirurgisk avdeling med røntgenapparat. P. C. Barth ble ansatt som fast lege. Barth opplevde at det var stort press på avdelingene, og han ba kommunen om å etablere et større og selvstendig sykehus.

I 1918 ble det kjøpt en tomt som tidligere hørte til statsminister Emil Stang.  Arkitektene Morgenstierne og Eide vant konkurransen om å tegne sykehuset med et utkast preget av tidens nybarokk. Tårnet er synlig fra store områder og er typisk for denne nybarokke stilen.

Sykehuset hadde ved innvielsen i 1924 131 senger og egen vaskeribygning. Sykehuset kunne utvides til ca. 300 senger. Emil Stangs sommerhus ble brukt som overlegebolig i mange år.

I Sykehusveien 33 lå portnerboligen med garasjer.

I 1937 ble sykehuset utvidet med et søsterhjem, og i 1956 ble det reist et tilbygg med kjeller og to etasjer.

Første byggetrinn fra 1924 var typisk for tidens romantisk orienterte arkitektur. Som eksempel på denne periodens sykehustenkning, savner anlegget bevarte motstykker i Norge. Utvidelsene fra 1937 og 1956 er tilpasset første byggetrinn med hensyn til formspråk, dimensjoner og materialbruk og gir anlegget et helhetlig, men variert preg. Bærum sykehus er som helhetlig anlegg sjeldent godt bevart.

Omkring 1960 ble det bygget søsterboliger i Dønskiveien 28, 30 og 32.

I 1961 startet arbeidet for å skaffe et nytt og større sykehus. Det var strid om lokaliseringen av det nye sykehuset; enkelte mente det burde bygges helt nytt på Tanumplatået. Sykehuset ble imidlertid liggende på samme sted. Riksantikvaren hadde vernet gamle Bærum sykehus, og det nye ble derfor bygget i tilknytning til det gamle. I 1978 startet arbeidet med det nye sykehuset, og
1. desember 1980 ble det overlevert til daværende eier Akershus fylkeskommune. Det hadde ved innvielsen 387 sengeplasser. De foreløpige siste utvidelsene av sykehuset skjedde i 2004 og i 2006. Utvidelsen omfattet oppføringen av nordfløyen mot parkeringsplassen, ny ambulansestasjon, felles akuttmottak for den kommunale legevakten og sykehusets innleggelsesavdeling, isolater, kantine og ny åpen hovedvestibyle.

Bærum sykehus er (2020) en del av Vestre Viken helseforetak.

Asker og Bærum legevakt ligger i tilknytning til sykehuset, men eies og driftes av Bærum kommune.

Doktor Barths vei er oppkalt etter Peter Christian Barth som var overlege ved Bærum sykehus, og som var en drivkraft bak etableringen av sykehuset.

Doktor Høsts vei er oppkalt etter Hermann Fleischer Høst som også var overlege ved Bærum sykehus, og som blant annet innførte blodsukkerundersøkelser ved Diabetes.

Sykehusets historie er grundig beskrevet i jubileumsboken:
Wisting, Tor. (1999). 75 år i vestregionen. Bærum sykehus 1924−1999. Sykehuset

Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum Sykehus − Vestre Viken

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

vabs.no

Budstikka 15. juni 1960

Bærum sykehus 1982. Sett fra nord. Vi ser det eldste sykehuset fra 1924 til venstre og det nye fra 1980 til høyre. Den lave bygningen bak pipa er fyrhuset fra 1924. Bygningen som går nordøstover foran bygningen med tårnet, er søsterhjemmet som kom i 1937. Bygningen som går sydover bak bygningen med tårnet er et tilbygg som kom i 1956. Her fikk man blant annet en egen røntgenavdeling. Kilde: Bærum bibliotek

Se også detaljkart

Bærum sykehus 2019. Inngangspartiet på det nye sykehuset. Sett fra nordvest.
Kilde: Bærum bibliotek

Bærum sykehus

Det gamle sykehuset fra 1924 fotografert i 1983. Vi ser gårdsplassen med inngangen.
Kilde: Bærum bibliotek
Bærum sykehus 1953. Sett fra nordvest. Vi ser at tilbygget fra 1956 på bildet ovenfor ennå ikke er oppført. Bakenfor ser vi Hamang papirfabrikk. Kilde: Bærum bibliotek
Portnerboligen med garasjer. Bygningen er fra 1923. Garasjen var i bruk til tidlig på 1980-tallet og ble da benyttet til vask av ambulanser. Bakenfor ser vi det eldste sykehuset. Kilde: Bærum bibliotek
Den gamle portalen fra Bærum sykehus ble lenge oppbevart ved stabburet på Gyssestad.
Se Detaljkart.
Nå er portalen flyttet tilbake til Bærum sykehus. Den fungerer ikke som portal, men ligger på bakken rett ved innkjøringen til Legevakten.
Foto: Knut Erik Skarning

Nedenfor ser vi informasjonsplakaten som sto på
Gyssestad.
Portnerboligen med garasjer omkring 1930. Vi ser sjåfør Moås med uniform.
Kilde: Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant
Vi ser portalen til høyre. Den sto ved inngangen til det gamle sykehuset.
Kilde: Budstikka 4. september 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rett til høyre for tårnet på bildet ovenfor ser vi et rundt lyst område. Det er toppen på den vakre bygningsdetaljen vi ser på bildet til høyre.
.
Foto: Liliann Spansvoll McStay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik så portalen ut da den sto på Bærum sykehus. Bildet er tatt i 1942. Bildet er noe ulikt bildet fra 2024 lengre opp. Kilde: digitaltmuseum.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søsterboligene i Dønskiveien. Bildet er tatt i 2023. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning