Avløs stasjon er en holdeplass på Bærumsbanen, senere Kolsåsbanen.

Stasjonen åpnet i 1924.

Stasjonen har navn etter Avløs gård.

Frem til banen i 1930 ble forlenget til Kolsås stasjon, var Haslum stasjon Bærumsbanens endestasjon. Vognene gikk på enkeltspor frem til Avløs. I forbindelse med at Bærumsbanen ble forbundet med Røabanen ved daværende Sørbyhaugen stasjon i 1942, ble det lagt dobbeltspor forbi Avløs og videre til Kolsås stasjon.
Stasjonen var tidligere også en rushtidsendestasjon for trikkene på Lilleakerbanen som normalt bare gikk til Jar stasjon.

Ved stasjonen ligger et verkstedanlegg.

Da Kolsåsbanen ble rustet opp til metrostandard (T-banestandard), ble også Avløs stasjon oppgradert. Den nye stasjonen ble bygget 100−200 meter vest for den gamle stasjonen. Den nye stasjonen ble åpnet i 2013.


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

 

Nye Avløs stasjon 2020. Bak til høyre ser vi administrasjonsbygningen til verkstedsanlegget. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Avløs stasjon, gammel og ny

Gamle Avløs stasjon 1977. Trikken er av type STBO fra 1953, tidligere Stockholmstrikk. Linje 9, Kolsås−Ljabru er her klar for avgang fra Avløs mot Kolsås. Sett fra nordøst. Kilde: Oslobilder
Tilbake til startsiden
Se også detaljkart