Tilbake til startsiden


A. Rosenberg & Søn Trevarefabrikk lå i området der Brynsveien 104 ligger i dag.
Anton Rosenberg, som kom fra Bærums Verk, fikk i mellomkrigsårene (19181940) et jordstykke her av Østre Hauger.
Han bygget trevarefabrikk på eiendommen.

Fabrikken ble drevet før og etter andre verdenskrig. For øvrig ble eiendommen drevet som et småbruk med husdyr. Senere ble eiendommen delt i flere tomter der det ble bygget boliger.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også detaljkart
Her lå A. Rosenberg & Søn Trevarefabrikk. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

A. Rosenberg & Søn Trevarefabrikk