Tilbake til startsiden

Haslumseter kapell, tidligere Haslumseter

Adressen er Fossumveien 900. (Gårdsnr. 32, Bruksnr. 1)

Tre gårder setret på Haslumseter, Haslum, Ramstad og Nordby. Den opprinnelige setra brant ned rundt 1880.

Grunnsteinen til Haslumseter kapell ble lagt ned av biskop Johannes Smemo i 1967 med over 1000 mennesker til stede. I 1969 ble den ferdige bygningen innviet av biskop Fridtjof Birkeli.
Kapellet er tegnet av arkitekt Magnus Poulsson. Se mer om Magnus Poulsson under Gullia.

Haslumseter eies av 15 menigheter i Bærum og Oslo Vest. Representanter fra disse menighetene utgjør representantskapet, som velger styret, godkjenner styrets årsberetning og regnskap, og er for øvrig kapellets øverste myndighet.

Det holdes jevnlige gudstjenester på søndager.

Kapellet har (2017) sengeplass til 26 personer og brukes mest av konfirmantgrupper og andre som ønsker en helg i skogen. Fra Lommedalen er det særlig speiderne som bruker stedet. De som overnatter, hjelper til med gudstjeneste og servering på søndagen.

Tomten er bygslet (leid) fra Løvenskiold Vækerø. "Sambandet for sportskapell i Bærumsmarka" har en festekontrakt på 99 år fra 1947. Den årlige festeavgiften er 5 kr.

En mer detaljert beskrivelse av kapellets historie står på kapellets hjemmeside.


Kilder:
Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag

Haslumseter

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.

Kirkeposten. Lommedalen menighetsråd

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

 

 

Haslumseter 2011. Kilde: Bærum bibliotek