Tilbake til startsiden

Svenskehølet er en liten myr rett øst for Østernvann.

Bøndene i Østre Bærum skal, ifølge sagnet, ha gjemt seg med husdyrene sine her oppe da
Karl XII og hans karolinere våren 1716 angrep Norge under den store nordiske krig. Karl XII raserte og brente flere gårder, blant annet Lysaker gård og flere gårder i Lommedalen.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950−2000. Vellet

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Lokalhistoriewiki

Skiforeningen

Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag

Strømstad 2008. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Svenskehølet ligger rett øst for Østernvann, der skiløypa går i dag. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Svenskehølet

Se også detaljkart